Polish (Poland)English (United Kingdom)

Visit Counter

Today21
This month5253
All days741906
Home Page
Recorded History Images


Obraz 12 – Jabłoń
There are no translations available.

W czasie okupacji hitlerowskiej w Jabłoniu stacjonowali Niemcy wraz z ukraińskimi pomocnikami. Majątek Jabłoń wraz z pałacem po wybuchu wojny został przez Niemców zabrany rodzinie Zamoyskich. Nowym zarządcą majątku Jabłoń został Niemiec Herman Dunkel, ok. 50 lat. Mieszkańcy Jabłonia wspominają: Dunkel nie był najgorszy dla ludności, która pracowała u niego w majątku rolnym. Niewątpliwie zależało mu na sile roboczej i dlatego odnosił się względnie do robotników.
Read more...


 
Obraz 11 : Zbójna Góra
There are no translations available.

Obecnie Zbójna Góra należy do Radości w dzielnicy Wawer, miasta Warszawy. Na tym terenie na początku XX wieku powstało wiele domów letniskowych. Wśród mieszkańców Zbójnej Góry byli również obywatele polscy narodowości żydowskiej, o czym przypominają pozostałości po założonym tu w tym czasie cmentarzu żydowskim. Podczas II wojny światowej Niemcy spędzili Żydów ze Zbójnej Góry i Radości do getta w Falenicy, następnie stamtąd w sierpniu 1942 r. deportowani zostali do obozu zagłady w Treblince.
Read more...


 
Obraz 10: Zdziłowice
There are no translations available.

W Zdziłowicach, według spisu dokonanego w 1921 r., było 315 budynków i mieszkało 1938 osób, w tym 1902 katolików i 33 Żydów. Tuż przed wybuchem II wojny światowej w Zdziłowicach żyło około 100 Żydów. Zajmowali się drobnym rzemiosłem, głównie szyciem i naprawą obuwia, handlem, posiadali małe sklepy.
Zachowało się część nazwisk rodzin żydowskich zamieszkałych w Zdziłowicach przed 1939 r.
Read more...


 
Obraz 9: Moniek Eichenblatt
There are no translations available.

W Modliborzycach w 1921 r. żyło ok. 1000 Żydów co stanowiło 50% ogółu mieszkańców. W czasie II wojny światowej hitlerowcy założyli tu getto, w czerwcu 1942 r. przebywało w nim ok. 2200 Żydów, w tym ponad 1000 Żydów z Wiednia. Getto zlikwidowano w październiku 1942, jego mieszkańców deportowano do Kraśnika, a stamtąd 1.11.1942 r. do obozu zagłady w Bełżcu
Read more...


 
Obraz 8: Chasia Farbiarz - część 2
There are no translations available.


Podczas likwidacji getta w Kosowie Lackim jesienią 1942 r. Żydów wywieziono do Treblinki, a w listopadzie 1942 r. hitlerowcy utworzyli tzw. getto szczątkowe. Rozgłaszali, że przybywający tam Żydzi będą bezpiecznie pracować. Razem z innymi Żydami dotarła tam 10- letnia Chasia Farbiarz ze swą babcią Chawą. Gdy w 1943 r. Chawa umiera w Kosowie, Chasia ucieka z getta.
Read more...


 
<< Start < Prev 1 2 3 Next > End >>

Page 1 of 3
Prawa autorskie do zamieszczonych na tej witrynie internetowej tekstów i zdjęć są zastrzeżone,
ich wykorzystanie jest możliwe jedynie za pisemną zgodą Zarządu Fundacji.

 


© 2009 Fundacja Pamięć, Która Trwa